<div align="center"> <h1>Poznańska Rota Zaciężna</h1> <h3>Poznańska Rota Zaciężna</h3> <p>rycerz bractwo rycerskie, średniowiecze, broń, zbroja, kolczuga, miecz, sztylet, turniej rycerski, galeria turniejowa, zdjęcia turniejowe, zakony rycerskie, Poznańska Rota Zaciężna, Fratres Militiae Christi, Fratres Milites Christi, Poznań</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.prz.boo.pl" rel="nofollow">www.prz.boo.pl</a></p> </div>